Thông tin mới

Tin tức

Khảo sát hệ thống đường sắt vận tải

Cerss là một trong những thành viên đang nghiên cứu những giải pháp hệ thống mới trong „Dự án phát triển giao thông xe tải trên đường sắt mới”(ELANS), một hệ thống đường sắt độc lập trong mạng lưới đường sắt có sẵn. Hiện viện nghiên cứu ứng dung Logitik (IAL) đang thực hiện cuộc khảo sát các công ty chuyên chuyển giao hàng hóa, liên đoàn giao thông và các dịch vụ . Viện nghiên cứu đã có một thông báo truyền thông về dự án này và rất cảm ơn sự tham gia của quý khách trong cuộc khảo sát này:  http://bit.ly/1Sjn4GT