Chuyên môn

Trung tâm chuyên môn kỹ thuật an toàn đường sắt là một công ty của CERSS Ltd. chuyên thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật giao thông và khoa học an toàn, đặc biệt về các hệ thống đường sắt. Trung tâm cộng tác chặt chẽ với chuyên ngành kỹ thuật đảm bảo an toàn đường sắt tại đại học kỹ thuật Dresden.  Giáo sư tiến sỹ, kỹ sư kĩ thuật Jochen Trinkauf cùng đội ngũ nhân sự đảm nhận việc quản lý khoa học. Rất nhiều hợp đồng dự án như tư vấn, dịch vụ nghiên cứu, dự án phát triển, phân tích an toàn và rủi ro, lập kế hoạch dự án, giám định, kiểm tra qui hoạch cũng như kiểm tra nghiệm thu, giám định toà án và giám định các bên tranh tụng đã chứng minh chuyên môn trong ngành của chúng tôi.