Chuyên môn của chúng tôi:

Đào tạo nâng cao

Cộng tác với trường đại học kỹ thuật Dresden chúng tôi thực hiện các khóa đào tạo nâng cao trong và ngoài nước. Các nội dung chính bao gồm cơ sở vận hành đường sắt, các thành phần, các công nghệ an toàn đường tàu, hệ thống kiểm soát đoàn tàu, an toàn đường ngang, khoa học an toàn. Tuỳ thuộc vào nhu cầu các khoá học sẽ được tổ chức tại Dresden hoặc tại cơ sở của khách hàng. Hướng dẫn luận văn và luận án tiến sĩ theo các dự án và đào tạo giám định viên là các nội dung khác trong chương trình đào tạo của chúng tôi