Chuyên môn của chúng tôi:

Giải pháp hệ thống kỹ thuật an toàn đường sắt

Kỹ thuật an toàn đường sắt đã tồn tại từ lâu và có yêu cầu an toàn cao. Hiện nay công nghệ thông tin hiện đại với vòng đời phát triển ngắn ngày càng trở nên quan trọng trong sự đổi mới của ngành kỹ thuật an toàn đường sắt . Vì vậy các dẫn chứng đảm bảo độ an toàn tương đương là rất cần thiết. Hiện nay đã có những phương pháp tiếp cận và theo đó là triển vọng để phát triển tiếp giải pháp cho từng phần trong toàn bộ hệ thống và dẫn đến những kỹ thuật mới nhất. Đặc biệt là sự phát triển của kỹ thuật thông tin liên lạc giữa các tàu và tháp điều khiển của từng địa phương cũng như sự phát triển của kỹ thuật thông minh. Dựa trên cơ sở công nghệ tự động hoá, khoa học đường sắt và khoa học an toàn, công ty kỹ thuật đường sắt đã cho ra đời những giải đáp mới. Luôn luôn tập trung vào nhu cầu chính là tiêu chí của chúng tôi. Như vậy mới có thể có được các cơ bản để tiêu chuẩn hoá các hệ thống kỹ thuật an toàn đường sắt trong tương lai.