Thông tin mới:

Tin tức mới

Bahnsteigtüren in São Paulo

Báo cáo an toàn cho sự vận hành của các cửa an toàn trên các sân ga São Paulo

Đánh giá an toàn sự vận hành cửa tự động trên các sân ga. Trong phần mở rộng đường tàu điện ngầm số 5 ở Sao Paulo bởi Companhia do Metropolitano de Sao Paulo các bến tàu đã được hiện đại hóa. Tại ga Adolfo Pinheiro đã được trang bị thêm dòng cửa tự động trên sân ga. Từ đó sẽ ngăn chặn hành khách có thể vô tình rơi xuống đường ray. Theo đó sẽ có những yêu cầu cho sư an toàn đối với sự tương tác giữa đầu máy và cửa tự động. Chúng tôi đã tích cực hỗ trợ các nhà cung cấp hệ thống cửa tự động trong quá trình.

Chúng tôi đã tích cc h tr và tư vn các nhà cung cp h thng ca an toàn trong quá trình chng minh an toàn theo tiêu chun châu Âu cho RAMS (EN 50126-1).

Sau khi hoàn thành các công vic xác minh, giáo sư tiến s Jochen Trinckauf đã hoàn thành bn báo cáo đc lp và chuyn giao.

Bên cnh đó các nhà cung cp đã phát trin mt h thng đc lp đ phát hin v trí ca đu máy và h thng này cũng đưc h tr trong quá trình chng minh an toàn. Đây cũng là mt đánh giá an toàn thành công trong quá trình phát trin bi các chuyên gia đánh giá an toàn đc lp.