Thông tin mới:

Tin tức mới

Khai giảng khóa học kỹ sư đường sắt tại Hà Nội

Khoa giao thông vận tải „Friedrich List“ đã hợp tác với trường UTC Hà Nội, Việt Nam đã nhiều năm. Từ năm 2011 Kỹ sư Nguyễn Thị Hoài An đã nghiên cứu luận văn tiến sỹ ở khoa kỹ thuật an toàn giao thông trong 5 năm với học bổng và sự giúp đỡ của bạn bè cũng như từ trường Đại học kỹ thuật Dresden.

Tại trường UTC Hà Nội khóa học thạc sỹ bằng tiếng anh Kỹ thuật hệ thống đường tàu đã được thành lập với sự tài trợ của cơ quan DAAD Đức và hiện đang có 25 sinh viên đã đăng ký nhập học. Chương trình học được dựa theo cơ sở ngành học Kỹ thuật hệ thống đường sắt tại khoa giao thông vận tải trường đại học kỹ thuật Dresden và đã đươc khoa Kỹ thuật an toàn giao thông chỉnh sửa cho hợp với nhu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Vào ngày 22.03.2017 môt lễ khai giảng nghiêm trang đã đươc tổ chức tại Hà Nội. Hiệu trưởng trường UTC, giáo sư Nguyễn Ngọc Long đã nhấn mạnh vai trò quốc tế hóa đối với cơ sở giáo dục của minh cũng như sự quan trọng của các ảnh hưởng thương mại đối với các chương trình nghiên cứu. Cùng buổi Giáo sư tiến sỹ Jochen Trinckauf đã được tặng thưởng huân chương khen thưởng cho giáo dục, được trao bởi Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình Giáo sư tiến sỹ Jochen Trinckauf nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục nói chung và trong lĩnh vực đường sắt nói riêng. Đặc biệt là các hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì nhu cầu xây dựng đội ngũ kỹ sư có trình độ vận hành và bảo trì đường sắt đô thị là rất cần thiết. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn tới những người trong dự án bên Đức cũng như về phía Việt Nam đã đóng góp cho sự thành công của dự án.